Monthly archives: מרץ 2015

צילום הריון-חוויה אישית מחזקת

לא תמיד צילום הריון היה נפוץ ומקובל כמו היום. בהיסטוריה של האמנות, נהוג היה להתעלם מהנושא של הריון באופן די גורף, בעיקר במסורת של התרבות המערב אירופא[...]

צילום ילדים- איך עושים את זה?

צלמו ממרחק סביר בדרך כלל הנטייה של רובנו היא לצלם צילומי ילדים ממרחק רב מדי, ולכלול בתמונה כל מיני דברים שלא צריכים להיות בה. אז אם הנושא של התמונה [...]