Category archives: צילום תדמית

?למה אני בכלל צריכה צילומי תדמית

הלקוחות שלי לא קונים אותי, ולא באים אליי בגלל איך שאני נראית, הם קונים את השירות שאני נותנת, את המוצר שאני מוכרת. חוץ מזה אני שונאת להצטלם, אני לא פו[...]