Category archives: צילומי הריון

צילום הריון – מתנה נהדרת לעצמך

צילום הריון הוא לא רק מתנה נהדרת שתוערך על ידי דור ההמשך שאת יוצרת, אלא גם דרך נעימה להתרגל לשינוי הגופני שאת עוברת, ולהתיידד עם הדימוי החדש, את בדרך [...]

צילום הריון-חוויה אישית מחזקת

לא תמיד צילום הריון היה נפוץ ומקובל כמו היום. בהיסטוריה של האמנות, נהוג היה להתעלם מהנושא של הריון באופן די גורף, בעיקר במסורת של התרבות המערב אירופא[...]